Kompetenser

Här kommer en övergripande förteckning av utbildningar och kompetenser som VidaVision besitter.

Katarina Elgestam

Leg psykolog/ leg psykoterapeut (KBT och PDT)
Specialist i klinisk psykologi,
Handledare & lärare i Psykoterapi

 

Utbildningar och kompetenser

HANDLEDARE OCH LÄRAREUTBILDNING I PSYKOTERAPI

GPI – Göteborgs Psykoterapi Institut, 2004 – 2005.

UTBILDNING I KLART LEDARSKAP
Utbildning och handledning Provins Fem, Stockholm 2010

PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET
Karolinska Institutet, 1999 – 2002.

MAGISTERUTBILDNING I PSYKOTERAPI

PSYKOLOGPROGRAMMET
Lunds Universitet 1986 – 1991

UTBILDNING I BARNDIAGNOSTIK
Ericastiftelsen 1992 – 1993.

UTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT
Arbetslivstjänster 2004

UTBILDNING I AFFEKTFOKUSERAD KORTTIDSPSYKOTERAPI
SAPU 2009 – 2010

FORTBILDNINGSSEMINARIUM FÖR PSYKOTERAPEUTER
2002-2006.

SPECIALISTKOMPETENS I KLINISK PSYKOLOGI
2002

PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET KBT-inriktning
Stockholms Universitet 2010-2013

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV KRONISK TRAUMATISERING
Med Ellert Nijenhuis, Kris och Traumacentrum 2010-2011

HÄLSOÅNGEST, PSYKOSOMATIK OCH SOMATISERING

Med Clas Malmström 3-7 januari 2012, Wisemind.

SCHEMATERAPI MODUL A OCH B
28 juni – 3 juli 2011, Wisemind.

MENTALISERING
15 hp, Ericastiftelsen mars 2010 – december 2010.

MENTALIZATION-BASED FAMILY THERAPY
Anna Freud Centre 8-9 juli 2010.

COMPASSION FOCUSED THERAPY TRAINING
Med professor Paul Gilbert, 4 – 8 januari 2011, Wisemind.

FALLFORMULERING KBT
Med Bengt Westling 29 september 2011.

BETEENDEEXPERIMENT B:et i KBT
Bengt Westling 30 september 2011.

ANSTÄLLNINGAR

VERKSAMHETSCHEF, PSYKOTERAPEUT OCH HANDLEDARE
S:t Lukas i Östergötland 2005 – 2008
Arbetsuppgifter; Att leda och utveckla verksamheten, personal och ekonomiskt
ansvar, Arbetade kliniskt som psykolog, psykoterapeut och handledare.

ARBETSLIVS- och PSYKOLOGKONSULT, ARBETSLIVSTJÄNSTER
2003 – 2005
Arbetsuppgifter; arbetspsykologisk resursanalys genom tester och samtal,
personlig vägledning och rådgivning vid karriär och kompetensutveckling, kris
och stödsamtal, motivationsinsatser, chefsstöd/handledning, teamutveckling.

BUP i ÖSTERGÖTLAND, Legitimerad psykolog/leg psykoterapeut.
1991 – 2003
Arbetsuppgifter; Barn- och ungdomsdiagnostik, psykoterapeutiskt arbete
med barn, ungdomar och vuxna, familjeterapeutiskt arbete, nätverksarbete,
samverkan med bl. a förskola, socialförvaltning, skola, barnkliniken m.m.