Handledning

Handledning syftar till att stärka förmågan att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och ger möjlighet till utveckling i det vardagliga arbetet.Vi erbjuder handledning i psykosocialt arbete och psykoterapihandledning, individuellt och i grupp till företag, institutioner och organisationer.

Tag kontakt med oss för mer information