Konsultation och rådgivning

Vida Visions har lång erfarenhet av att arbeta med kvalificerad konsultation

Konsultation är att ha någon att pröva sina tankar och funderingar med eller mot för att komma vidare.

Konsultation handlar för det mesta om ett kortare uppdrag. Den externa ”handledaren” hjälper till att skapa reflektionsutrymme till problemlösning för en begränsad svårighet i arbetssituationen

Tag kontakt med oss för mer information