Ledarskap

Företag är beroende av bra ledarskap. Ledaren står för vägledning, att företaget håller takten och skapar långsiktig framgång.

Handledning

Handledning syftar till att stärka förmågan att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och ger möjlighet till utveckling i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Konsultation handlar för det mesta om ett kortare uppdrag. Vi hjälper till att skapa reflektionsutrymme till problemlösning för en begränsad svårighet i arbetssituationen

Psykoterapi

Psykoterapi är en metod som kan hjälpa oss att förstå oss själva mer, varför våra beteenden inte alltid följer viljan. Vida Vision AB erbjuder behandling i KBT. Har Du frågor om KBT?

En vandring på tusen mil börjar alltid med ett steg