Om VidaVision

VIDA VISION AB erbjuder handledning, konsultation och psykoterapi (KBT och PDT)
Ett professionellt stöd som gör det möjligt att förändra, utveckla och förbättra arbets- och livssituationen.

Vår verksamhetsidé är att genom ett närvarande och professionellt förhållningssätt erbjuda psykoterapeutiska samtal som grundar sig på fungerande och uppdaterade metoder och som stimulerar till ett nyfiket undersökande av egen kapacitet och lärande samt mod att förändra och utvecklas.

Vida Vision stödjer Bris