KBT – Kognitiv Beteende Terapi

KBT – ett samarbetsprojekt

I KBT deltar man aktivt i sin egen behandling. Aktiviteten kan bestå av kartläggningar, hemuppgifter, övningar och experiment med nya beteenden som man gör själv eller tillsammans med sin behandlare.

KBT är fokuserat på nuet

I KBT är det viktigt att förstå hur en problematik har uppkommit och hur den vidmakthålls.Tyngdpunkten ligger på här-och-nu, och på hur man skapar en påtaglig förändring i sitt dagliga liv.

KBT har ett tydligt fokus

Man börjar med att tillsammans komma överens om vad som ska stå i fokus för behandlingen och hur ett förändringsarbete ska gå till.
Tiden utnyttjas effektivt och en utvärdering av vad som fungerar görs kontinuerligt. Om något inte fungerar omprövas upplägget.

Tankar och beteende

KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier (eller kognitiv beteendeterapi) och är den svenska översättningen av CBT – Cognitive Behavioral Therapy. Namnet kommer sig av att terapiformens teorier och metoder kommer från två olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin.

KBT kan ses som ett paraplybegrepp som omfattar bland annat kognitiv terapi, beteendeterapi, schemafokuserad terapi, dialektisk beteendeterapi (DBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Den gemensamma nämnaren är i första hand psykoterapiernas vetenskapliga grund.

KBT, forskning och evidens

Som terapiform utmärker sig KBT genom sin närhet till vetenskapen. KBT har stöd i modern psykologisk forskning för det som sker i en behandling. Det innebär att förståelsen av människans problematik utgår från forskning om hjärnan, våra beteenden och psykologiska processer

KBT på nätet

Det finns mycket att läsa om KBT på internet. Här nedan finns lite information från Youtube om KBT och Sveriges första KBT-app för Iphone.

Så här använder du Sveriges första KBT-app

CBT expert – David Clark

CBT for Depression